Na czym polega nadzór inwestorski?

Data dodania: 04.07.2016


Realizacja projektu architektonicznego, czyli rozpoczęcie budowy to wyjątkowy etap na drodze do swojego domu. Obok inżyniera – kierownika budowy, który będzie nadzorował wszystkie prace, Prawo budowlane przewiduje innych uczestników procesu budowlanego, na czele z inwestorem i projektantem. Ale zgodnie przepisami uczestnikiem budowy może być także inspektor nadzoru inwestorskiego – kiedy trzeba, a kiedy warto ustanowić taką osobę oraz co wchodzi w zakres jego obowiązków?

Uczestników procesu budowlanego reguluje artykuł 18 Prawa budowlanego, w którym wymienione są 4 osoby odpowiedzialne za rozpoczęcie, realizację i zakończenie prac. Proces budowlany rozpoczyna się w momencie zakończenia prac projektowych, a kończy, kiedy budynek zostaje oddany do użytku. Uczestnikami są wcześniej wspomniane osoby: inwestor, projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Ten ostatni może zostać ustanowiony, jeśli inwestor uzna to za konieczne – najczęściej nadzór inwestorski ustanawiany jest w przypadkach realizacji projektów szczególnie skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie. Innym powodem może być brak wystarczającej ilości czasu inwestora, który nie może samodzielnie nadzorować prowadzonych prac. Jak wskazuje pracownia architektoniczna Studio AG obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego musi być zapisany w decyzji o pozwoleniu na budowę – obowiązek ten może nałożyć na inwestora odpowiedni organ, który taką decyzję wydał.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury obowiązkowi ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podlegają zasadniczo trzy kategorie obiektów. Pierwsza to budynki specyficzne ze względu na swoją funkcjonalność i charakter użyteczności (między innymi infrastruktura energetyczna, czy elektrownie), druga kategoria obejmuje obiekty, które wymagają oceny pod względem oddziaływania na środowisko naturalne, natomiast trzecia to przede wszystkim budynki o charakterystycznych elementach konstrukcyjnych.

Co może inspektor nadzoru inwestorskiego? Głównym obowiązkiem inspektora jest reprezentowanie inwestora na placu budowy. W trakcie swojej pracy inspektor powinien czuwać nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z postanowieniami prawa, norm technicznych i swojej wiedzy. W razie wykrycia nieprawidłowości inspektor może wydać polecenie kierownikowi budowy, aby zaprzestać dalszych prac i usunąć wykryte usterki. Nadzór inwestorski obejmuje także kontrolę rozliczenia budowy, komplementowanie niezbędnej dokumentacji czy doradztwo inwestorowi w kwestiach technicznych. Warto pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy to funkcje rozdzielne, więc nie może ich pełnić ta sama osoba. Usługi nadzoru inwestorskiego proponuje między innymi studioag.pl.