Jak powstaje obiekt architektoniczny?

Data dodania: 26.07.2017


Powstawanie obiektu architektonicznego to niezwykle skopmikowany, złożony proces. Każdy planujący budowę obiektu architektonicznego przedsiębiorca, lub też osoba prywatna powinna zapoznać się z kolejnymi etapami procesu projektowania budynku. Opisujemy, jak powstaje obiekt architektoniczny oraz jakie rodzaje projektów należy przygotować.

Pierwszym typem projektu, które będzie niezbędny do stworzenia obiektu architektonicznego jest projekt koncepcyjny, zwany potocznie wstępnym. Zawiera on zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia
i skali. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie idei budynku zainteresowanym stronom, a także jego wstępnej akceptacji. Standardowy projekt koncepcyjny zawiera rzuty, strukturę elewacji oraz plan usytuowania budynku na działce.

G2 TEAM

Kolejnym typem jest projekt budowlany, który stanowi rozszerzenie projektu wstępnego. Oznacza to, że dodatkowo zawiera szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, a także materiałowych. Projekt budowlany ma za zadanie zobrazować rozwiązania technologiczne oraz sposób, w jaki budynek ma powstać. Na tym etapie projekt przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, strukturę elewacji i przekroje budynku w nieco dokładniejszej skali niż w projekcie koncepcyjnym. Zawiera również większą ilości detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań. Następny typ projektu to projekt przetargowy, który zawiera informacje niezbędne do wyznaczenia okreslonych robót budowlanych. Na koniec tworzony jest projekt wykonawczy, czyli głowna podstawa do wykonywania prac, a także ukończenia budowy. Zawiera on rzuty, przekroje i strukturę elewacji oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy.

sprzedaż domów kołobrzeg

Obowiązkowo należy pamiętać o tym, że przebieg całego procesu powstawania obiektu architektonicznego zależy od osoby wykonującej projekt budynku, czyli architekta. Dlatego wykonanie dokumentacji należy powierzyć doświadczonemu specjaliście, dzięki czemu będzie możliwe zachowanie poprawności poszczególnych etapów. Zespół wyszkolonych w dziedzinie architektury fachowców posiada Studio AG, które gwarantuje dopełnienie wszystkich formalności związanych z budową obiektów architektonicznych.