Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Data dodania: 05.05.2017


Planując przedsięwzięcie budowlane, możemy się spotkać z różnego rodzaju dokumentacją. Jednym z kluczowych zapisów jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Wyjaśniamy, co dokładnie kryje się za tym pojęciem i co wpływa na wartość tego dokumentu.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument objaśnia, jakie oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska będzie miało planowane przez nas przedsięwzięcie. Raport obejmuje prognozy z etapu budowy konstrukcji, jej eksploatacji oraz likwidacji. Ważne jest to, aby w dokumencie zawrzeć również informacje na temat oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi.

O wartości dokumentu świadczą elementy, z których powinien się składać. Czyli przede wszystkim z opisu planowanego przedsięwzięcia, opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opisu istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zabytków chronionych, określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę, opisu przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. Raport musi również wyraźnie wskazywać, czy dla jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, a jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, obowiązkowo musi zawierać porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania. Ponadto w dokumentacji należy załączyć, przedstawienie zagadnień w formie graficznej oraz kartograficznej, analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania.

Wymienione powyżej punkty to tylko część obowiązkowych elementów, które musi zawierać raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasza dokumentacja będzie prawidłowo sporządzona, najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z pracownią architektoniczną, która specjalizuje się w świadczeniu takich usług. Studio AG na pierwszym miejscu stawia profesjonalizm i bierze pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Doświadczeni fachowcy towarzyszą swoim klientom przez cały proces, od koncepcji do realizacji, dlatego możemy mieć pewność, że nasz projekt zostanie zrealizowany solidnie i kompetentnie.

wypożyczalnia samochodów szczecin

strony www poznań